Competentieprofiel

Outdated

This page is outdated, for information about our competences and learning outcomes, please visit this page..


Onze 5 competenties

  1. Onderzoeken De CMD'er onderzoekt het probleem en test, verbetert en implementeert de oplossing.
  2. Creëren De CMD’er ontwikkelt concepten die aan de basis staan van het ontwerp en de creatie van multimediale producten.
  3. Communiceren De CMD'er communiceert mondeling en schriftelijk in het Nederlands en Engels met peers, experts en stakeholders in het project.
  4. Organiseren De CMD'er werkt samen in een multidisciplinair team en coacht zowel zichzelf als het team.
  5. Leren De CMD'er reflecteert op eigen werk en handelen en deelt voor vernieuwing en ontwikkeling eigen kennis en kunde.