Minor Concepting, CMD
De minor Concepting is een community of practice voor iedereen die zich vanuit passie, ambitie en nieuwsgierigheid wil richten op bewustwording, grensoverschrijdende vernieuwing van binnenuit op gebied van mens, milieu en maatschappij.
Tijdens de minor ontwikkel je innovatieve concepten waarbij vrij denken en toepassing van multimedia een belangrijke rol spelen. Uitgangspunt van een vernieuwend concept is het leveren van een bewuste bijdrage aan jezelf, een ander en het grote geheel.
De minor functioneert als een community waarin mensen vanuit verschillende invalshoeken en disciplines samenwerken op basis van gelijkwaardigheid. Eigen ambitie en ambities van anderen uitdagen, versterken, uitdiepen en verbinden vanuit visie staat centraal.

Spelend denken, spelend doen buiten en binnen bestaande kaders is een voorwaarde om te komen tot vernieuwing. Het jezelf onderdompelen in de maatschappij met verschillende opvattingen is belangrijk, om van daaruit waar te nemen, te onderzoeken, te ervaren en keuzes te maken. Je weet hierdoor de juiste verbindingen tussen alle verzamelde input en output te maken. Je weet daardoor onlogische verbindingen logisch en waardevol te ontwikkelen tot een sterk verantwoord concept van binnenuit. De uitdaging is om deze visie zo waardevol mogelijk voor jezelf en anderen tot uiting te laten komen in het uiteindelijke concept.

Met het creatieve proces kom je ervaringsgericht in aanraking door denken en doen op abstract en concreet niveau. Je stapt spelenderwijs in het veld van mogelijkheden om vervolgens na verkenning bewuste keuzes te maken. Experimenteren en spelen wordt stimulerend gefaciliteerd door experts. Dit alles kan niet zonder het nemen van verantwoordelijkheid voor eigen denken en doen.

We dagen je uit om aan een individueel project te werken, dat op dit moment niet haalbaar lijkt. We noemen dat een 'project beyond ableness' (PBA). Dit doe je nooit alleen, maar binnen een groep studenten met min of meer dezelfde interessegebieden. Ook aangesloten partners en externe validatoren ondersteunen je in je persoonlijke ontwikkelingszoektocht.

Het is binnen de minor Concepting mogelijk om aan alle competentie te werken op elk gewenst niveau.
De kerncompetenties bestaan echter uit:
- Concepting
- Design
- Research & Innovation
- Growth & Reflection

Voor de competenties die op gevorderd- of expertniveau worden opgenomen zal worden gekeken of er binnen de minor voldoende expertise aanwezig is. Als dit niet het geval blijkt te zijn zal er voor de betreffende competentie doorverwezen worden naar een specifieke vakdocent, minor of expert.

Mocht je meer willen weten dan is het verstandig om de minorwijzer in CMD documenten op deze site te lezen of contact op te nemen met Michel van Galen, Wander Elout en Sarah Sixma.
m.h.e.van.galen@nhl.nl
w.a.h.elout@nhl.nl. 0648594239
sarah.sixma@nhl.nl


Voor meer informatie verwijzen we je graag door naar de minorwijzer:
https://www.mijncmd.nl/Algemeen/CMD+documenten?folderid=1211