Belangrijke data sem 1: 11/12
Zie ook google calender op www.minorondernemen.nl

Startbijeenkomst: 5 september 10 uur
Tussentijdse presentaties: 7-11 november
Assessments: 23 jan - 3 feb