Minor Sustainable Design Solutions, CMD
Let op: een vast onderdeel van deze minor is een driedaagse bootcamp op locatie*.

De minor Sustainable Design Solutions (SDS) is een multidisciplinaire minor binnen de ontwerp-opleiding Communication & Multimedia Design. Met studenten van verschillende opleidingen, van binnen en buiten NHL Stenden, uit binnen- en buitenland*, werk je multidisciplinair aan innovatieve ontwerp-oplossingen voor uiteenlopende vraagstukken rondom duurzaamheid. Denk aan toekomstgericht materiaalgebruik, levenslange gezondheid, waarde-creatie, sociale duurzaamheid en diversiteit. Deze vraagstukken komen uit zowel het nationale en internationale werkveld. In de minor ontwikkel je je vermogen om als ontwerper naar de wereld te kijken en zo een bijdrage te leveren aan een duurzame en betere samenleving.

Wat leer je?
Om de complexe vraagstukken waar we als maatschappij mee te maken hebben het hoofd te bieden leer je gestructureerd stappen te zetten aan de hand van de Design Thinking methode. Je gaat dus iteratief werken en het ontwikkelen van prototypes staat hierbij centraal. De eindgebruiker is een essentieel onderdeel van je designproces en daar sta je in nauw contact mee. Middels Design Thinking ben je in staat binnen de meest uiteenlopende vraagstukken structuur aan te brengen en zo een passende en duurzame oplossing te ontwerpen. Daarbij zijn innovatie, creativiteit, lef, een betrokken en open mindset belangrijke waarden.

De oplossingen die je ontwerpt binnen de minor SDS zijn net zo uiteenlopend als de vraagstukken waar we aan werken. Zo kun je denken aan een product of een app, maar ook aan een dienst of een event. Je werkt aan het begin van de ontwerp-funnel en ontwikkelt met je groep een proof-of-concept. Wat de oplossing ook mag zijn, het is jouw design. En dus vragen we je ook je verantwoordelijkheid te nemen en nodigen we je uit na te denken over een goede onderbouwing, de ethische aspecten van je werk en stimuleren we je een eigen design-visie te ontwikkelen. Wat is jouw rol als ontwerper in de wereld? Welke impact wil je maken? We zetten hier een diversiteit aan tools en methodes voor in, maar we stimuleren je ook met je eigen leervragen te komen. Op deze leervragen ontvang je gedurende het semester feedback en beoordelen we je. Alles is gericht op je ontwikkeling als ontwerper van duurzame oplossingen in de breedste zin van het woord.

Hoe leer je dat?
De minor SDS is een community of practice waar we met ​en​ van elkaar leren. Wat we in de community niet hebben, zoeken we op. Just-in-time, relevant en vraag-gestuurd. Geregeld hebben we excursies* of sprekers die ons helpen een probleem, of een onderdeel daarvan, beter te begrijpen. Binnen de community werk je in een multidisciplinair team. In de diverse samenstelling van de groep schuilt een hoop kracht, iedereen brengt iets ten tafel: bedrijfskundig inzicht, kennis van biologie, multimediale talenten, creativiteit, inspirerend leiderschap etc.

Iedere 2 weken presenteer je je project en laat je zien waar jullie als team staan. Je geeft en krijgt feedback en kunt een bijdrage leveren aan andere projecten. Je ziet de waarde van het delen. Samen met de rest van de community hebben jullie eindeloos veel kennis en ervaring, en je schuwt het niet om dit samen uit te wisselen.

Bij de SDS is het belangrijk dat je dingen maakt. We hebben in onze werkplaats de mogelijkheid om snel prototypes te maken op basis van hout, papier, klei, etc. Daarnaast bevindt de minorruimte zich in de oude gevangenis de Blokhuispoort naast het FabLab van het Friesland College, waar je kunt samenwerken om dingen met een 3D printer te maken, of met een laser-cutter uit te snijden. Een inspirerende omgeving waarin je persoonlijke zoektocht vorm gegeven wordt samen met de community binnen en buiten de minor SDS*.

Dus:
Kies je voor de minor SDS, dan kies je voor zelfstandigheid en uitdaging. Er ligt een eerste omschrijving van het vraagstuk die je zelf gaat concretiseren met je projectgroep. Je gaat de zoektocht aan waarin je gestructureerd en projectmatig een duurzame oplossing gaat ontwerpen. Je durft breed te kijken en niet voor de hand liggende vraagstukken op te pakken. Je ontwikkelt je vermogen om als ontwerper naar de wereld te kijken en zo een bijdrage te leveren aan een duurzame en betere samenleving.

Let op: je kunt deze minor maximaal twee keer volgen. Verbreed je kennis, houding en vaardigheden, daar word je een betere ontwerper van!

* Door de Coronacrisis zijn we genoodzaakt in sommige gevallen onze ambitie aan te passen aan de mogelijkheden.