Minor The Next Web, CMD
Minor The Next Web

Minorwijzer

De minor the next web is gericht op het leren maken van vernieuwende websites en apps. Hierbij besteden we veel aandacht aan Doel minor De gemiddelde Nederlander maakt elke dag meerdere uren gebruik van interfaces, bijvoorbeeld via websites en apps. In deze minor leer je om applicaties te maken die prettig zijn om te gebruiken.

Bij het maken van deze applicaties onderscheiden we twee stromen: het ontwerpen van de interface en het ontwikkelen van de applicatie. In The Next Web staan vernieuwende webprojecten en apps centraal, waarbij we proberen om mens en techniek zo nauw mogelijk op elkaar aan te laten sluiten. Daarbij is niet alleen aandacht voor de technische aspecten van een product, maar ook de met emotionele en sociologische impact ervan.

Ten opzichte van andere minoren van cmd onderscheiden we doordat we een grote focus hebben op het leveren van goede producten die daadwerkelijk werken. Real artists ship! Plannen en visies zijn belangrijk, maar uiteindelijk moet er worden geleverd. In het studiejaar 2018-2019 wordt de structuur van de minor flink gewijzigd.Dit document is daarom een “levend” document en zal gedurende het semester worden bijgewerkt.

Uitgangspunten van de minor:
  • Community based learning. Ons streven is om samen met een studenten een goede lerende organisatie te creëren waarin kennis gestructureerd wordt opgedaan en gedeeld.
  • Iteratief werken en leren. Zowel bij het aanpakken van projecten als het aanpakken van het leertraject hanteren we een iteratief proces. Je werkt aan meerdere projecten en je mag experimenteren.
  • Human centered design. Het ontwerp van producten die een echt probleem oplossen van echte mensen staat centraal. Gedurende het semester zul je je verschillende producten bij de doelgroep uitproberen. Tevens leer je technieken om erachter te komen wat de doelgroep nodig heeft.
  • Het werkveld is van groot belang: je werkt voor “echte” opdrachtgevers, er worden actuele technieken gebruikt, je bezoekt bedrijven en je legt je producten voor aan echte gebruikers.
  • Skills. In het semester werk je gestructureerde aan je skills, jij bepaald in overleg met ons welke skills je verder wilt ontwikkelen en of deze goed binnen het werkterrein passen.

In principe zijn alle competenties bij MTNW te halen, hoewel het bij sommige competenties nodig zal zijn externe expertise in de vorm van andere CMD-docenten 'in te vliegen'.

Voor vragen en aanmeldingen: jan.wessel.hovingh@nhlstenden.com