Nieuws
Vacature studentlid klachtencommissie en cobex
17-12-2018 15:17
Het College van Beroep voor de Examens en de Klachtadviescommissie is op zoek naar nieuwe studentleden. Zie hieronder vacaturetekst:

Voor het College van Beroep voor de Examens van NHL Stenden Hogeschool zijn we op zoek naar twee Studentleden

Studentleden van het College van Beroep voor de Examens (COBEX) worden benoemd door het College van Bestuur. Naast in totaal zes studentleden bestaat het College van Beroep uit zeven docentleden, twee voorzitters en een plaatsvervangend voorzitter.
Studenten kunnen in beroep gaan bij het COBEX tegen beslissingen van Examencommissies, onder andere aangaande een bindend afwijzend studieadvies, de vaststelling van het aantal behaalde studiepunten, tentamenresultaten, examenfraude en vrijstellingen.
Als lid van het COBEX krijg je voor zitting de te behandelen dossiers toegezonden, bestaande uit een beroepschrift en een verweerschrift. Je leest deze zorgvuldig door en bereidt aan de hand hiervan vragen aan partijen voor. Voor aanvang van de zitting is er een bespreking waarin de te behandelen zaken van die dag worden doorgenomen met het voltallige college (twee docentleden, twee studentleden, de voorzitter en de secretaris). Hierna volgt de behandeling van de beroepschriften waarbij je de gelegenheid krijgt om vragen te stellen aan beide partijen (zowel aan de student als de examencommissie). Na elke zitting is er een nabespreking van de behandeling van het beroep waarbij de beslissing wordt genomen. Als de nabespreking is gehouden stemt de voorzitter de schriftelijke uitspraak met de secretaris af, hier zijn de leden dus niet mee belast.

De zittingen zijn voor het gehele studiejaar 2018/2019 gepland. Alle leden nemen zoveel mogelijk in gelijke mate deel aan de zittingen. De vergoeding bedraagt €35,- per zitting.

Kernactiviteiten
  • Bestuderen van beroepschriften en verweerschriften
  • Voorbereiden vragen aan partijen ter zitting (student en examencommissie/opleiding)
  • Deelname voorbespreking
  • Deelname nabespreking

Kennis en vaardigheden
  • Kennis van het Studentenstatuut en de Onderwijs- en Examenregeling
  • In staat zijn om brieven te analyseren
  • Accuraat en zorgvuldig
  • Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift

Voorwaarden
Het betreft een benoeming met ingang van 1 januari 2019 en voor een periode van minimaal 1 jaar.
De belangstellenden worden door de ambtelijk secretaris voor een gesprek uitgenodigd. Op basis van dit gesprek wordt een kandidaat geselecteerd en aan het college van bestuur voorgedragen.

Sollicitatieprocedure
Telefonische inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij de voorzitter c.q. de plaatsvervangend voorzitter van het COBEX, via het ambtelijk secretariaat Rika van der Pol/Mirjam Wielenga telefoonnummer 058-2441668.
Je motivatie brief voorzien van CV kun je sturen naar Protected email address
We ontvangen je reactie graag uiterlijk 11 januari 2019.
Alle nieuwsberichten bekijken
Alle nieuwsberichten downloaden als RSS