Nieuwsberichten
Startbijeenkomst afstuderen 31 januari
25-01-2022 14:47
Voor wie komend semester gaat starten met afstuderen is er een startbijeenkomst op maandag 31 januari, om 13.00 uur. Je krijgt daar info over de gang van zaken, kunt al je vragen stellen en kunt eventueel samenwerking zoeken.
Dit vindt plaats via MS Teams: Group Afstudeerders CMD. Hiervoor kun je toegang krijgen via deze link:
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ab1f7e3c2b7994121a58cb0dda6209b5e%40thread.tacv2/conversations?groupId=3eea935d-7120-4e2d-951b-1a5b0a552d77&tenantId=016a9e48-ba0b-49f4-97f8-a88352164e58
Je kunt de link aanklikken en toegang aanvragen, of je kunt direct lid worden van het team met deze code: 9lqtmwl
Voorlichting afstuderen voor wie in februari start
04-11-2021 11:50
Voor de studenten die in februari van start gaan met afstuderen is er een voorlichtingsbijeenkomst over het opzetten van het afstudeerplan op maandag 6 december om 13.00 uur. Bedoeld om alvast na te denken over je onderwerp en de aanpak, zodat je vlot van start kunt als het zover is!
Dit gaat online plaatsvinden, via MS Teams:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...