Nieuwsberichten
Afstudeervacatures gelieerd aan de minor FDF
12-09-2019 13:51
De minor Frisian Design Factory
De Frisian Design Factory is een unieke minor binnen de opleiding Communication & Multimedia Design waar innovatie voorop staat. Door co-creatie met studenten van verschillende opleidingen, lectoraten en het werkveld werken we interdisciplinair aan oplossingen voor specifieke problemen in het noorden van Nederland. Door ons netwerk en het delen van onze kennis dragen we bij aan het oplossen van Wicked Problems wereldwijd.


De wereld verandert snel. We zien steeds meer complexe vraagstukken vanuit economisch, ecologisch, technologisch en maatschappelijk perspectief die vragen om een multidisciplinaire en cross-sectorale aanpak. Dit vraagt om een nieuwe benadering waarbij we moeten durven experimenteren en doen. Uit onze comfort-zone en met een open blik;

“We can not solve our problems with the same thinking that created them” (Einstein, n.d.).

Daarom doen we bij FDF de dingen anders, óf de andere dingen!

We vinden onszelf graag opnieuw uit: ieder semester her-ontwikkelen we de planning en structuur van de minor. Wij laten ons inspireren door onze projecten en studenten om relevante ontwikkelingen te verkennen en dit te vertalen naar kennis die we terugbrengen naar de minor, onze partners in het werkveld, en het onderwijs in bredere zin. Om dit nog meer kracht bij te zetten (en duurzaam onderdeel te maken van de minor) hebben wij een aantal vraagstukken geformuleerd die bijdragen aan de verzameling en het behouden van deze kennis binnen de minor. Op dit moment zijn wij specifiek geïnteresseerd in vraagstukken binnen het thema Circular Design. Deze zijn af en toe nog heel abstract, wij hebben hier als minor zelf wel concretere ideeën over, kom gerust met ons sparren!

Vraagstukken binnen de minor:
Behouden van kennis
Er wordt binnen de opleiding veel onderzoek gedaan door studenten. Zij vergaren onderzoeksresultaten binnen hun eigen project, en documenteren dit in rapportages voor assessments en voor de opdrachtgever. Na dit project verdwijnen de onderzoeksresultaten uit beeld. Binnen de minor FDF willen wij deze kennis behouden om (geanonimiseerd waar nodig en op waarde geschat) te delen binnen het drieluik onderwijs, onderzoek en werkveld. Hiervoor zijn we op zoek naar een praktische digitale toepassing, en een prototype dat in gebruik genomen kan worden binnen de minor. Je kunt voor dit vraagstuk gedeeltelijk aansluiten bij 2 afstudeerders die zich bezighouden met het opzetten van het Trendlab, waar het prototype binnen getest kan worden;

Circular Design - grondstoffen
Circular Design wordt veelal vertaald naar het circulair inzetten van grondstoffen. Men denkt bij grondstoffen vaak aan materiaal als hout, plastic, water. Binnen de minor zijn wij nieuwsgierig naar de vraag of je de term ‘grondstoffen’ breder in kunt zetten: Kun je ‘andere’ grondstoffen zoals mensen, tijd, betrokkenheid oid, circulair inzetten? Dit vraagstuk is nog heel abstract en laat je vrij een voor jou passende en concrete Design-Gap en praktische toepassing te vinden, eventueel gelinkt aan je externe validator.

Circular Design - multimedia
Binnen CMD is Multimedia een essentieel onderdeel binnen ontwerpen. De link met Circular Design wordt lastiger; men gebruikt de media dan vaak om te informeren en enthousiasmeren, om een actie van de gebruiker te triggeren. Maar kan multimedia ook een onderdeel van Circular Design zijn? Voor dit brede vraagstuk ga je op zoek naar de scope van Circular Design, en zoek je de grenzen van Multimedia op. Zijn deze twee thema’s met elkaar te verbinden? Welke praktische toepassing zouden wij binnen FDF in kunnen zetten? Welke Design Gap los je dan op? Welke externe validator zou hier perfect bij passen?

Circular Design - Future Fashion
In onze maatschappij, en dus ook binnen onze minor, is er steeds meer aandacht voor Sustainable Fashion. Er gebeurt veel in de modesector, met name op het gebied van duurzame grondstoffen en verantwoorde productie, maar binnen de minor FDF zijn wij specifiek geïnteresseerd of we mode nog breder kunnen trekken: kun je mode ook inzetten als een oplossing voor sociaal-maatschappelijke vraagstukken? Hiervoor ga je het thema Circular Design verbinden met Health. We zitten voor dit vraagstuk in de explorerende fase. Heeft dit je interesse dan kunnen we je verder informeren in een gesprek. Het is wel belangrijk dat je zelf tot een concrete en passende Design-Gap komt.

Overige vraagstukken
Binnen FDF juichen wij eigen initiatief en visie over innovatie binnen de scope van de minor toe. Zo studeren op dit moment studenten af binnen het Global Network van de Design Factories, en werken er studenten aan de creatie van een trendlab. Kan FDF niet voortbestaan zonder jouw innovatieve vraagstuk? Heeft het bedrijfsleven jouw Circular Design prototype nodig om te overleven? Loopt Noord-Nederland direct voorop als we jouw proof of concept gaan testen? Dan hebben we plek voor jou! Je krijgt er een internationaal netwerk en heel veel kennis over duurzame innovatie voor terug.

Belangrijke kaders
  • Je bent je bewust van het tijdelijke karakter van het afstuderen en durft snel een Design Gap te kiezen waarbinnen je een probleem gaat oplossen. Het is essentieel dat je binnen de eerste maand je scope hebt gespecificeerd en gebruik maakt van rapid prototyping om je Design hypothese te testen.
  • Je zoekt een betrokken externe validator uit het werkveld die waarborgt dat je de dingen juist doet en de juiste dingen doet. Je kunt gebruik maken van ons netwerk om een match te vinden met een eventuele opdrachtgever en/of externe validator.
  • De te maken producten en documentatie zijn overdraagbaar aan derden. Denk daarbij aan onderbouwd onderzoek, correct taalgebruik, zakelijke schrijfstijl, bewerkbaar;
  • Je bent bereid om je voortgang en uiteindelijke resultaat te presenteren voor studenten, docenten en werkveld, in een passende setting;
  • De minor FDF mag na je afstuderen je producten en documentatie gebruiken, bewerken, en hier op door prototypen;
  • Je werkt volgens de onderwijsprincipes van CMD en FDF: prototypisch door middel van Design Thinking. Dit kun je nu al goed toepassen;
  • Je zoekt binnen de minor aansluiting met andere afstudeerders, projecten, studenten en het Trendlab om kennis en nieuwe inzichten te delen, daarnaast probeer je je project te linken aan de Noordelijke Innovatieagenda van SNN;
  • Je mag te allen tijde gebruikmaken van de flexplekken, kennis en workshops van de minor FDF;
  • Pick our brains, spar met experts, and love thy user!

Geïnteresseerd, en nu?
Kom sparren met het docententeam van FDF door contact op te nemen via info@frisiandesignfactory.nl of kom langs in de Blokhuispoort, vraag aan de afstudeercommissie om een afstudeerbegeleider, en start met het schrijven van je afstudeervoorstel!

“Education either functions as an instrument which is used to facilitate the integrations in generations into the logic of the present system and bring about conformity to it, or becomes the ‘practice of freedom’, the means by which men and women deal critically with reality and discover how to participate in the transformation of their world” (Paulo Freire, 1967).
Alle nieuwsberichten bekijken
Alle nieuwsberichten downloaden als RSS