Nieuwsberichten
Zakcentje bijverdienen??
16-06-2021 10:59
Hi en Hallo,
Wij zoeken: Iemand die het technische deel van een simpele website kan maken om van daaruit een blog te starten.
Wij zijn:
• Rob, 24 jaar, Ecologiestudent en milieuactivist
• Wytske, 67 jaar, was 35 jaar werkzaam als leider van groepen bij diverse milieuorganisaties
We kennen elkaar al lang en waarderen en respecteren elkaars expertise en ervaring. We willen ons denken en onze ervaring delen over waar we zien wat er mis gaat en hoe we daar als individu en in samenwerking met anderen iets aan kunnen doen.


Doel: Het inspireren van mensen tot actief denken en doen met betrekking tot zorg voor onze (leef)wereld. De website en ook de blog krijgen de naam ”Let’s Move”.
Tijd: Tussen de 5 en 10 uur
Vergoeding: Helaas zijn we niet rijk maar kunnen een vergoeding geven van 7.50 Euro per uur
Contact: Stuur een mail naar wytskevisser.coe@gmail.com
Wanneer: Zo spoedig mogelijk
Waar: 5 minuten fietsen vanaf NHL Stenden

Ben je geïnteresseerd? Heb je tijd? Stuur dan een mail naar Wytske die na overleg met Rob snel iets laat horen.


Hi and Hello, September 2021

We want: Someone who can make the technical part of a simple website that will allow us to start a blog.
We are:
• Rob, 24, Ecology student and environmental activist
• Wytske, 67, has been working as a leader for several environmental organizations for about 35 years . We are in each other’s lives for many years and appreciate and respect each of our expertise and experience. We like to share our thinking and experiences on where we notice what goes wrong and how we as individuals and in co-operation with others can do something about it.

Goal: To inspire people to think and act more active towards care for our environment and world. The name of the website and blog will be ”Let’s Move”.
Time: Between 5 and 10 hours
Payment: Unfortunately we are not wealthy but we can afford to pay 7.50 Euro per hour
Contact: Send a mail to wytskevisser.coe@gmail.com
When: As soon as possible
Where: A 5 minute bike ride from NHL Stenden

Are you interested? Do you have the time? Please send a mail to Wytske who will after consultation with Rob mail you back very soon after.
Alle nieuwsberichten bekijken
Alle nieuwsberichten downloaden als RSS