Nieuwsberichten
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
Jonge Harten vrijwilligers/promotors
01-10-2015 09:46
Beste studenten,
Tags:
Er zijn nog geen tags opgegeven.
Afwezig CMD 29 september 2015
28-09-2015 15:51
Beste student,
Tags:
Er zijn nog geen tags opgegeven.
Nieuws van de OC
22-09-2015 14:53
Nav ons vorige nieuwsbericht heeft Alec Meijerink zich aangemeld als nieuw lid van de studentengeleding. Hij volgt Savira Antonia op, die onlangs afscheid heeft genomen van de OC.
Naast deze heuglijke mededeling kunnen we melden wat er de komende tijd op de agenda staat bij de OC:
-de studiebegeleiding bij CMD
-het nieuwe plan van de examencommissie mbt afstuderen
-herbezinning op wat we willen zijn en willen doen als opleiding CMD
Input vanuit onze achterban (studenten en docenten) is natuurlijk altijd welkom!
Tags:
Er zijn nog geen tags opgegeven.
vacature Opleidingscommissie (OC): 1 docent-lid
26-08-2015 21:40
In de personeelsgeleding van de OC komt binnenkort een plekje vrij. Omdat Lolkje’s zittingstermijn er bijna op zit en zij secretaris is, is de OC op zoek naar een nieuw lid die tevens de functie van secretaris op zich wil nemen. De belangrijkste taken van de secretaris zijn het notuleren van de vergaderingen, het formuleren van de adviezen aan het management en het schrijven van evaluaties en jaarverslag.
Tags:
Er zijn nog geen tags opgegeven.
Vacature Opleidingscommissie (OC): 2 studentleden (eerstejaars!)
26-08-2015 21:38
Wil jij meedenken over het onderwijs bij CMD? Lees dan verder!
De Opleidingscommissie (OC) van CMD is op zoek naar 2 nieuwe studentleden uit de Propedeuse.
De OC heeft als doel om het management van de opleiding te adviseren omtrent alle zaken die betrekking hebben op (de kwaliteit van) het onderwijs bij CMD. Zo worden jaarlijks de begroting, de evaluaties en het studentenstatuut besproken en nieuwe ontwikkelingen als nieuwe minoren of nieuwe procedures. De OC bestaat uit 4 docenten en 4 studenten en heeft adviesrecht en instemmingsrecht.
Heb jij een open en kritisch oog en oor voor alles wat er speelt bij CMD en wil jij je achterban vertegenwoordigen in het OC, dan kun je dat aangeven bij Merel Laferte:
m.laferte@nhl.nl
Tags:
Er zijn nog geen tags opgegeven.
Alle nieuwsberichten downloaden als RSS