Nieuwsberichten
Beurs studeren buiten Europa
17-09-2015 12:09
Beste Student,
Wil je een half jaar in het buitenland studeren en €1100,- verdienen?
10-09-2015 20:06
Beste student
vacature Opleidingscommissie (OC): 1 docent-lid
26-08-2015 21:40
In de personeelsgeleding van de OC komt binnenkort een plekje vrij. Omdat Lolkje’s zittingstermijn er bijna op zit en zij secretaris is, is de OC op zoek naar een nieuw lid die tevens de functie van secretaris op zich wil nemen. De belangrijkste taken van de secretaris zijn het notuleren van de vergaderingen, het formuleren van de adviezen aan het management en het schrijven van evaluaties en jaarverslag.
Vacature Opleidingscommissie (OC): 2 studentleden (eerstejaars!)
26-08-2015 21:38
Wil jij meedenken over het onderwijs bij CMD? Lees dan verder!
De Opleidingscommissie (OC) van CMD is op zoek naar 2 nieuwe studentleden uit de Propedeuse.
De OC heeft als doel om het management van de opleiding te adviseren omtrent alle zaken die betrekking hebben op (de kwaliteit van) het onderwijs bij CMD. Zo worden jaarlijks de begroting, de evaluaties en het studentenstatuut besproken en nieuwe ontwikkelingen als nieuwe minoren of nieuwe procedures. De OC bestaat uit 4 docenten en 4 studenten en heeft adviesrecht en instemmingsrecht.
Heb jij een open en kritisch oog en oor voor alles wat er speelt bij CMD en wil jij je achterban vertegenwoordigen in het OC, dan kun je dat aangeven bij Merel Laferte:
m.laferte@nhl.nl
... 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 ...