Nieuwsberichten
GESUBSIDIEERDE STAGE IN USA? Kom do 17 oktober langs! Building R8, Room A0.010
12-10-2019 18:15
Beste studenten,
Vanuit een samenwerking met het Friesland College heeft NHL Stenden een gesubsidieerde HBO-stage aangeboden gekregen, en dit willen Gerjan Kelder en ik graag met jullie delen!
Het gaat om een stage bij een bedrijf in Boston USA. Aan de stage is een beurs van het FB Oranjewoud Fund verbonden. Volgende week donderdag 17 oktober van 12:00 tot 13:00 is er een informatie-bijeenkomst voor deze stage, meer info zien jullie op de flyer in de bijlage. De start van de stage kan zsm, uitlopend tot het 2e semester.
Tijdens de bijeenkomst wordt de inhoud van de stage toelichting, de criteria van de beurs en de wijze van aanmelding doorgenomen. BELANGRIJK: de volgende stap hierin is dat de student de inhoud van de stage zsm afstemt met het stagebureau. Dit kun je doen door mij te bellen (0646064297) of te mailen (stagecmd@nhl.nl).
Voorlichti ng opzet afstudeerplan
23-09-2019 10:10
Voor iedereen die nu in de laatste (verkorte) minor zit en daarna gaat afstuderen: maandag 30 september is er een voorlichting over de opzet van het afstudeerplan. Zodat je alvast na kunt denken over je afstudeer-onderwerp en hoe je dat op de rails zet.
Wees welkom om 13.00 uur in lokaal B0.075.
Afstudeervacatures gelieerd aan de minor FDF
12-09-2019 13:51
De minor Frisian Design Factory
De Frisian Design Factory is een unieke minor binnen de opleiding Communication & Multimedia Design waar innovatie voorop staat. Door co-creatie met studenten van verschillende opleidingen, lectoraten en het werkveld werken we interdisciplinair aan oplossingen voor specifieke problemen in het noorden van Nederland. Door ons netwerk en het delen van onze kennis dragen we bij aan het oplossen van Wicked Problems wereldwijd.
Battle of the Schools
06-09-2019 14:11
Gevraagd: Deelnemers Battle Of The Schools (BOTS)!
... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ...